Witam,

Przesyłam uzupełnioną odpowiedź o ostatni punkt.

Informuję, że W Naszym Urzędzie Gminy w Łodygowicach nie są prowadzone
media, jedynie Gmina prowadzi swój biuletyn samorządowy. Biuletyn dostępny
jest w Internecie, podaję link do strony:
http://www.lodygowice.pl/nasza-gmina/biuletyn-informacyjny. Biuletyn
samorządowy nie jest zarejestrowany w sądzie. Ostatnie 5 numerów Naszego
biuletynu znajduje się w Internecie, mogą Państwo przejrzeć je otwierając
wyżej podany link. Przekazuję również informację o poniesionych wydatkach
gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
typu promocję:

Rok 2015 :

- reklama, ogłoszenia prasowe 405,90zł

- druk Biuletynu samorządowego 14 385,00zł

Rok 2016:

- reklama, ogłoszenia prasowe 233,70 zł

- druk Biuletynu Samorządowego 9 912,00zł

Rok 2017:

- reklama, ogłoszenia prasowe 1 463,70zł

- druk Biuletynu Samorządowego 5 166,00zł

Rok 2018:

- reklama, ogłoszenia prasowe 940,95zł

Pozdrawiam,

Pieczarka Marta,

Urząd Gminy Łodygowice

Pobierz list