W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej, w drugim maila znajdują się linki do 5 ostatnich numerów
biuletynu, ponieważ rozmiar pdf przekracza dozwolony limit skrzynki
nadawczej.

Pozdrawiam,

Marta Więckowska

________________

Biuro promocji

Urząd Gminy Kłodawa

tel. 95 7216 669

Załączniki

Pobierz list