Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2018 roku

BKS.I.1431.213.2018

Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie wyjaśniam, iż Urząd Miasta Bydgoszczy nie prowadzi mediów.

Jednocześnie informuję, iż Miejskie Centrum Kultury wydaje Bydgoski Informator Kulturalny - link do strony jednostki, która jest dysponentem informacji:

http://www.bip.mck-bydgoszcz.pl/

link do strony Bydgoskiego Informatora Kulturalnego:

http://www.bik.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

Bydgoski Informator Kulturalny dostępny jest w wersji elektronicznej - pdf - na stronie: https://issuu.com/bik_

Wydatki Urzędu Miasta na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:

2015 ROK

107 610 zł

2016 ROK

321 870 zł

2017 ROK

256 976 zł

2018 ROK

289 549 zł - dane dot. Biura Komunikacji Społecznej

Ponadto informuję, iż udzielenie odpowiedzi w zakresie wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta za rok 2018 nastąpi w terminie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2018r. poz.1330), tj. najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (do dnia 16 września 2018r.).

Powyższe wynika z konieczności zebrania i przygotowania danych z kilku komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, zgodnie z treścią żądania, które to komórki organizacyjne Urzędu aktualnie nie dysponują zbiorczymi danymi w zakresie określonym we wniosku.

z poważaniem

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl

Pobierz list