Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 20 lipca 2018r.

Małgorzata Michalska - Gąsiorek

Urząd Gminy Lipowa

Biuro Rady Gminy

cid:image001.png@01D1FDF1.3DA6EAF0

ul. Wiejska 44

34-324 Lipowa

tel. 33 860 15 52

www.lipowa.pl

<mailto:m.michalska@lipowa.pl> m.michalska@lipowa.pl

<mailto:rada.gminy@lipowa.pl> rada.gminy@lipowa.pl

Spełniając obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, wynikający z
ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że
Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszym Urzędzie w bazie poczty
elektronicznej pod ww. adresem i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać,
zmieniać lub żądać usunięcia.

Załączniki

Pobierz list