W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 17.07.2018 r.

Urząd Miejski
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów 3
Regon 000529226, NIP 716-21-45-175

Nałęczów, 27.07.2018 r.

OR.1431.13.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. informuję, że Urząd Miejski w Nałęczowie, jak i jednostki
organizacyjne Gminy Nałęczów nie prowadzą mediów innych niż strony
internetowe czy profile na Facebooku. Poniżej jednostki i linki do
aktualnych stron czy profili:

*Urząd Miejski w Nałęczowie- *strona internetowa www.naleczow.pl*,*

*Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie-*strona
internetowa http://sp.naleczow.pl/ oraz
http://gimnazjum.naleczow.net.pl/, blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-stefana-zeromskiego-w-naleczowie/,

*Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach-*strona
internetowa http://sppiotrowice107.szkolnastrona.pl/*, *blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-adama-zeromskiego-w-piotrowicach/,

*Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach-*strona internetowa-
http://spsadurki.szkolnastrona.pl/*, *

facebook https://pl-pl.facebook.com/sadurki.sp/,**

*Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach-*strona
internetowa http://www.naleczow.pl/spdrzewce/*,* blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-ewy-szelburg-zarembiny-w-drzewcach/,

*Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie*strona internetowa
http://www.przedszkole.naleczow.nogard.pl/strona=strona_glowna*, *

*Nałęczowski Ośrodek Kultury**w Nałęczowie*- strona internetowa
www.noknaleczow.pl,

facebook
https://www.facebook.com/Na%C5%82%C4%99czowski-O%C5%9Brodek-Kultury-Kino-Cisy-Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w-195166733907726/,

*Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w
Nałęczowie*– strona internetowa www.biblioteka.naleczow.net.pl,

facebook
https://www.facebook.com/Miejsko-Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Faustyny-Morzyckiej-w-Na%C5%82%C4%99czowie-516004221778421/,

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie-*strona internetowa
http://www.naleczow.naszops.pl/,

*Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie- *strona
internetowa http://www.mzwik-naleczow.pl/,

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – *strona
internetowa http://przychodnia-naleczow.pl/.

Poniżej przedstawiamy wydatki Urzędu Miejskiego w Nałęczowie na promocję
w kolejnych latach:
2015 - 93 841,54 zł ,
2016 - 43 732,32 zł ,
2017 - 76 002,02 zł ,
na dzień księgowy 2018.07.20 - 87 693,88 zł.

Z up. Burmistrza

Artur Rumiński
Zastępca Burmistrza

--
Z poważaniem
Anna Krzesińska
Urząd Miejski w Nałęczowie
(81)50-14-500

Załączniki

Pobierz list