Urząd Gminy Rytro w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Urząd Gminy Rytro

Joanna Tomasiak

Załączniki

Pobierz list