Sieć Obywatelska Watchdog Polska
02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek z dnia 19.07.2018 r.

Z poważaniem
Grzegorz Żmijewski
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Pobierz list