Dzień dobry

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi
na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesyła w załączeniu żądane informacje

Z poważaniem
Z-ca Kierownika USC
U.Suwara

Załączniki

  • odpowiedź_informacja_publiczna.pdf