Dzień dobry.

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej oraz 5 ostatnich numerów naszej lokalnej gazety.

Z poważaniem

Tomasz Ciesielka

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

W dniu 2018-07-27 o 13:58, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica pisze:

Pobierz list