W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o informację publiczną oraz 5 ostatnich numerów naszej Gazety.

Leszek Koncur - gł. specjalista MGOKSiR, red. naczelny gazety.

Załączniki

Pobierz list