Wiadomość nie trafiła do właściwej skrzynki z powodów technicznych.
Przekazano ją na adres główny Sieci Watchdog. KBatko

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odp. na wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-26 15:20
Od: Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

TEMAT:
Odp. na wniosek o informacje publiczną

DATA:
Thu, 26 Jul 2018 15:10:22 +0200

NADAWCA:
Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>

ADRESAT:
sprawa-7085@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłany 16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej informuję, że w związku z obszernym zakresem
informacji oraz koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i
archiwalnych (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia
udzielenia odp. na wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie
do dnia 12 września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org
[5] http://www.gmina.swidnica.pl