Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem,

Aneta Sikorska

--
Aneta Sikorska
Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 837
@: urzad@ziebice.pl

Pobierz list