W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:
- w urzędzie i jednostkach nie są prowadzone media;

- miasto nie prowadzi dziennika i czasopisma;

- w latach 2015- 2018 nie były publikowane ogłoszenia i artykuły
sponsorowane przez miasto.

Odpowiedź przygotował:
Sekretarz UM

Z uszanowaniem
Marta Lekan

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

Załączniki

Pobierz list