Urząd Gminy Nieborów informuje, że nie prowadzi mediów, nie czyni tego również żadna jednostka organizacyjna gminy. Wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach wynosiły :2015 r. – 37534,21 zł , 2016 r. – 35195,54 zł , 2017 r. – 25549,48 zł ,2018 r. – 23262,63 zł.

Adam Janiak – Sekretarz Gminy

Załączniki

  • image001_8EmTrWC.jpg