W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Karolina Smalec
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
tel. 81 7572026 w.28

Załączniki

Pobierz list