<html><head></head><body><p>Dzie&#324; dobry</p>
<p>Urz&#261;d Gminy Bli&#380;yn w za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;a odpowied&#378;&#160; na wniosek o informacj&#281; publiczn&#261;&#160; oraz 5 ostatnich numer&#243;w Informatora Samorzadowego Gminy Bli&#380;yn&#160; w wersji pdf.</p>
<p>pozdrawiam</p>
<p>Marzena Je&#380;ewska</p>
<p>Urz&#261;d Gminy Bli&#380;yn</p>
<p>41 25 41 104</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:40 &lt;sprawa-8804@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Załączniki

Pobierz list