W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi:

1. W Urzędzie Miejskimw Tyczynie prowadzone są media- czasopismo
miesięcznik.

2. W Gminie Tyczyn prowadzona jest czasopismo.

3. Link do gazety: http://tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-298

4. Czasopismo zarejestrowane jestw sądzie.

5. W załączeniu przesyłam 5 numerów czasopisma.

6. Gmina nie wydatkowała środków na ogłoszenia, artykułysponsorowane,
materiały dedykowanei tym podobne.

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7616@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki