Witam,

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) przesyłam treść pytań wraz z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 16.07.2018 r.

Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak Urząd Gminy w Choceniu prowadzi media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o charakterze informacyjno-kultutlarno-edukacyjno-sportowym.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: Media są dostępne w internecie na stronie internetowej Gminy Choceń. Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o nazwie: Wiadomości Choceńskie https://www.chocen.pl/informator/wiadomosci-chocenskie.html nazywane zwyczajowo „gazetką”.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) Gmina Choceń informuje, że informacja publiczna nie może być udostępniona w pełnym zakresie w terminie określonym w ust. 1, ww. ustawy. Powodem, którym informacja nie może zostać podana wynika z charakteru pytania, jak również podziału informacji na poszczególne lata wynikających z wniosku. W związku z powyższym informacja w przedmiotowym pytaniu zostanie przesłana w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

pozdrawiam,

Kamil Klejba
specjalista d/s inwestycji i promocji

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
bezpośredni kontakt: {{ email }} mailto:{{ email }} tel: 663 120 538

ZAPRASZAMhttp://www.chocen.pl