Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.07.2018, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z póź.zm.),
uprzejmie informuję:

*- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;*

*NIE*

*- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.*

*2015*

*2016*

*2017*

*2018 (do 30.06)*

23659,85

25085,85

25613,73

15909,30

--
Z poważaniem,
Piotr Miller

Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 7817518, GSM 508187502
p.miller@sokolowpodl.pl
http://sokolowpodl.pl

śr., 18 lip 2018 o 13:02 Sekretariat Urzędu Miasta Sokołów Podlaski <
um@sokolowpodl.pl> napisał(a):

Pobierz list