OK.1431.84.2018.F

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. udzielam odpowiedzi w zakresie:

1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp.1) NIE

2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odp.2) Nie dotyczy

3) Promy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odp.3) Nie dotyczy

4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.4) Nie dotyczy

5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odp.5) Nie dotyczy

Odnośnie zapytania w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. z uwagi na konieczność zebrania informacji za okres wskazany we wniosku od kilu wydziałów.

Paweł Mierzyński
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Zarządzania Kadrami i Kontroli

Pobierz list