Końskowola, dnia 30 lipca 2018r.

Or.1431.38.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
17.07.2018r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak jest wydawcą
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Końskowoli” o numerze ISSN
:1426-0042.

Ad. 3 i 4 Czasopismo nie jest dostępne w Internecie i nie jest
zarejestrowane w sądzie.

Ad. 5 Ze względu na rozmiar plików, uniemożliwiający wysłanie za pomocą
poczt email, żądana informacja dostępna jest pod poniższym adresem:

http://konskowola.info.pl/vol/echo.zip

Ad. 6 Dane w tabeli

Wydatki gminy

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Ogłoszenia gospodarka

Gruntami i nieruchomościami

735,54 zł

1.131,60 zł

1.523,50 zł

798,90 zł

Promocja- ogółem

54.822,23 zł

92.321,03 zł

112.514,78 zł

55.266,90 zł

Nagrody konkursowe

-

-

-

1.000,00 zł

Materiały

19.135,79 zł

20.500,63 zł

36.329,62 zł

31.273,82 zł

Usługi

35.686,44 zł

71.820,40 zł

76.185,16 zł

22.993,08 zł

*Ogółem*

*55.557,77 zł*

*93.452,63 zł*

*114.038,28 zł*

*56.065,80 zł*

Krzysztof Bartuzi

SekretarzGminy Końskowola

Pobierz list