Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
wraz z załącznikami

z poważaniem

--
Justyna Rosa

Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136
96-128 Słupia
tel. 46 831-55-91 wew. 4
-----------------------------------
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
inaczej RODO,informuję,że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia
mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136,96-128 Słupia.
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby,
e-mail {{ email }}, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: {{ email }}
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji.

Załączniki

  • CCF17112023_0001.pdf
  • CCF17112023_0002.pdf
  • CCF17112023_0004.pdf