Trzebiatów, 30.07.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-9002@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na zapytanie z 18. lipca 2018 roku dot. udostępnienia informacji publicznej udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak, są prowadzone media

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Gmina Trzebiatów (Urząd Miejski) prowadzi czasopismo „Z RATUSZA” oraz media internetowe, natomiast n/w jednostki organizacyjne i spółki gminy prowadzą jedynie media internetowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie

Gimnazjum w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarząd Portu Morskiego "Mrzeżyno"
Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Linki mediów dostępne w Internecie:

Urząd Miejski w Trzebiatowie

www.trzebiatow.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/

www.mrzezyno.pl

www.facebook.com/trzebiatow/

https://www.facebook.com/J%C3%B3zef-Doma%C5%84ski-Burmistrz-Trzebiatowa-1817542688575497/

https://www.instagram.com/nasz_trzebiatow/

https://twitter.com/GminaTrzebiatow

www.trzebiatów.tv-polska.eu

www.trzebiatow.wkraj.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

http://zwiktrzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=5017

Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.

http://www.zg.mrzezyno.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=3235

http://www.hala.mrzezyno.pl/

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

www.kultura.trzebiatow.pl

http://www.toktrzebiatow.naszbip.pl/

https://pl-pl.facebook.com/tokpalac/

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

http://www.odpady.trzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=96

Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.trzebiatow.naszops.pl/

http://trzebiatow.naszops.pl/bip/

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

http://port.mrzezyno.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=5634&js=1

https://www.facebook.com/port.mrzezyno

Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

http://www.zbkt.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=1613

http://www.zbkt.pl/index.php?go=bip

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie

https://sp1trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp1trzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie

https://sp2trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp2trzebiatow.naszbip.pl/

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

https://gimtrzebiatow.edupage.org/

http://gimtrzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

https://zsmrzezyno.edupage.org/

https://spzoimrzezyno.bip.gov.pl/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

http://www.przedszkole-trzebiatow.com.pl/

http://www.pptrzebiatow.naszbip.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Tak, czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydziale Cywilnym, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, w rejestrze dzienników i czasopism - pod numerem rejestru 1067.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Do tej pory gmina wydała 2 numery czasopisma, które przesyłam w załączeniu w formacie pdf.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Wydatki gminy:

2015 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) - 89 016,65 zł

Internet – 3 650,64

Razem 2015 rok – 92 667,29 zł

2016 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 54 701,10 zł

Internet – 16 580,40 zł

Razem 2016 rok – 71 281,50 zł

2017 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 32 528,83 zł

Internet – 32 004,90 zł

Razem 2017 rok – 64 533,73 zł

2018 rok (do czasu sporządzenia informacji)

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 27 266,39 zł

Internet – 23 235,90 zł

Razem 2018 rok – 50 502,29 zł

Z poważaniem

Mariusz Śliwa

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Trzebiatowie

ul. Rynek 1,
72-320 Trzebiatów

Pobierz list