c.d. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 5
ostatnich numerów wydania Kłodzkiej Gazety Miejskiej.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Załączniki