Dzień dobry,

w związku z trwającą przerwą urlopowa, na podstawie art. 23 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) informuje, iż odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 2018-07-17 nastąpi do dnia
2018-08-31.

Z poważaniem

Monika Suchocka
UG Siedlisko
te. 683883211

Pobierz list