W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Agnieszka Babicz

Urząd Gminy w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

Tel. (85) 722 09 80

Fax. (85) 722 09 84

Załączniki

Pobierz list