Gmina Przytoczna odpowiada na poniższe pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
ODP.: NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
ODP.: Gmina nie wydaje dziennika
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
odp.:

2015 rok: 12502,40 zł.
2016 rok: 6.354,00 zł.
2017 rok: 8977 zł.
2018 rok: 0,00

Z poważaniem

Izabela Szewczyk

Urząd Gminy Przytoczna

ul.Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

tel. 881 935 510

tel.fax 95 748 91 13

www.przytoczna.pl

Pobierz list