Dzień dobry

informuje, że Pana ponaglenie na brak odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.11.2023 roku zostało
przesłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w
dniu 20 listopada 2023 roku.

Pozdrawiam

Małgorzata Bachura

--
Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136, 96-128 Słupia

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby, e-mail {{ email }}, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: {{ email }} . Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji.