W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Zakrzew udziela odpowiedzi na zadane pytania następująco:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Gmina wydaje gazetę - Kwartalnik Gminy Zakrzew - Wieści

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Kwartalnik Wieści dostępny na stronie
https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 - 43 784,00 zł

2016 - 41 858,75 zł

2017 - 31 017,50 zł

2018 - 14 525, 00 zł

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

Pobierz list