Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Jan Lola - Sekretarz Gminy

--
Urząd Miejski w Suchowoli
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5
tel. (85) 72 29 400, fax (85) 72 29 419
adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl

Załączniki

Pobierz list