W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2023r. w sprawie udzielenia
informacji dot. zmarłych cudzoziemców i osób o nieustalonej tożsamości ,
uprzejmie informuję, że w okresie od 21 czerwca 2021 roku do dnia
dzisiejszego tj. 22.11.2023r. na terenie gminy Szypliszki
nie dokonano pochówku cudzoziemców oraz osób o nieustalonej tożsamości
na koszt gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach
Małgorzata Bagińska