Dzień dobry!
W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 19.07.2018r., przesyłamy informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - TAK ( gazeta - kwartalnik ), wydawcą jest Gmina Włodowice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - www.wlodowice.pl
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; ( 5 numerów w załączeniu )
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - proszę o rozwinięcie pojęcia - " innego typu promocję", czy chodzi np. o koszt wydania czasopisma?

Dziękuję
--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD GMINY WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
Insp. ds. kultury, promocji gminy mgr inż. Sylwia Surowiec
e- mail: promocja@wlodowice.pl
tel.34/3153001

Załączniki

Pobierz list