Zielona Góra, 31 lipca 2018 r.
DP-RR-RP.1431.173.2018

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Miasta Zielona Góra mediami zajmuje się Biuro Analiz i Rozwoju w Departamencie Prezydenta Miasta.
Miasto Zielona Góra prowadzi czasopismo "Łącznik Zielonogórski", który jest bezpłatnym tygodnikiem, zarejestrowanym pod numerem ISSN 2299-761X.

Poniżej podaję wydatki dotyczące publikacji "Łącznika Zielonogórskiego" (zł brutto):

Rok 2015 - 389 511,48 zł

Rok 2016 - 400 205,48 zł

Rok 2017 - 441 355,32 zł

Rok 2018 - 307 978,31 zł

Podaję link do archiwum wszystkich wydań Łącznika Zielonogórskiego.

http://www.lzg24.pl/archiwum

Ogłoszenia prasowe o zasięgu ogólnopolskim ( zł brutto ):

Rok 2015 - 6 447,46 zł
Rok 2016 - 7 730,86 zł
Rok 2017 - 6 771,96 zł
Rok 2018 - 1 716,60 zł

Wydatki Miasta Zielona Góra na inne ogłoszenia dotyczące działalności statutowej Miasta Zielona Góra wynoszą

( zł brutto ):

Rok 2015 - 53 308, 80 zł

Rok 2016 - 56 262, 33 zł

Rok 2017 - 71 153, 95 zł

Rok 2018 - 38 917, 44 zł

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

Pobierz list