W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w/s informacji publicznej z
dnia 18.07.2018r.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

Załączniki

Pobierz list