Dzień dobry,

Zgodnie z Państwa wnioskiem z 18 lipca br. o udostępnie informacji
publicznej dot. mediów i wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
--
Iwona Rydzewska

Referat ds. Promocji, Konsultacji
i Inicjatyw Społecznych

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. 023 663 13 34
fax. 023 661 55 11

www.plonsk.pl

Pobierz list