Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam odpowiedź.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem

Z up. Wójta podpisał Krzysztof Fitrzyk - Sekretarz

Urząd Gminy Wierzchosławice
Tel. 14 631-90-12
www.wierzchoslawice.pl

Załączniki

Pobierz list