PSK-IV.1431.4.2018

Tarnobrzeg, dnia 30 lipca 2018 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, złożony
17.07.2018 roku informuje, że:

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w Wydawnictwie Samorządowym "Tygodnik
Nadwiślański" Spółka z o.o., która jest wydawcą "Tygodnika Nadwiślańskiego".
Jednocześnie każdego miesiąca wydawany jest dodatek do "Tygodnika
Nadwiślańskiego", będący miejskim informatorem samorządowym pn. "Merkuriusz
Tarnobrzeski". Dodatkowo "Merkuriusz Tarnobrzeski" dystrybuowany jest
również pod adresy gospodarstw domowych mieszkańców miasta Tarnobrzega.
"Merkuriusz Tarnobrzeski" nie jest wydawnictwem zarejestrowanym w sądzie.
Jego wydawcą jest Urząd Miasta Tarnobrzega, a redagowany jest w Wydziale
Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

"Tygodnik Nadwiślański" jest zarejestrowanym w sądzie czasopismem i
dystrybuowany jest odpłatnie. Urząd Miasta Tarnobrzega nie posiada
udostępnionych przez wydawnictwo numerów czasopisma w wersji cyfrowej. Można
je zakupić pod adresem internetowym czasopisma:

http://tyna.info.pl/

Natomiast poszczególne numery "Merkuriusza Tarnobrzeskiego" posiadają
swoją wersję cyfrową i udostępnione są bezpłatnie pod adresem internetowym:

http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/merkuriusz/.

Gmina Tarnobrzeg wydatkowała na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocje następujące wysokości środków
budżetowych znajdujących się w dziale 750 klasyfikacji budżetowej:

- w 2015 roku - 150 455,71 zł

- w 2016 roku - 186 702,87

- w 2017 roku - 237 315,98 zł

- w 2018 roku ( do chwili odpowiedzi na niniejszy wniosek) - 154 222,49 zł

Z poważaniem

Robert Chrząstek - Inspektor

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl <mailto:r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl>

Tel. 15 81 81 517

Pobierz list