Dzień dobry,

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2022, poz. 902), w załączeniu przesyłam
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
19.11.2023r. (data wpływu 20.11.2023) dotyczący zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy na podstawie art. 42ab. ustawy
Prawo łowieckie

Adres URL podstrony internetowej, gdzie zostały podane do publicznej
wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań
zbiorowych:

http://dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska-37/rolnictwo-i-lowiectwo-150

Ze stanowiska merytorycznego informacji udzielił Bartosz Szczepanik

Z poważaniem

A.Okońska-Szczurek

Załączniki

  • S111Ksero23112308560.pdf
  • S111Ksero23112711172.pdf
  • S111Ksero23112711540.pdf
  • aokonska-szczurek.vcf