w załączeniu odpowiedź na wniosek o udip

--
mgr Justyna Owczarek
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
tel. 43 84 37 450 wew. 455

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i
Gminy Działoszyn
* kontakt z inspektorem ochrony danych: {{ email }}
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia
korespondencji emaliowej, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek
skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
* Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów,
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
* posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;
* ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Załączniki

  • SKM_C284e23113015200.pdf