W odpowiedzi na Państwa maila, Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie
Białostockiej, informuje, żę w okresie od 1 czerwca 2021 r. do chwili
obecnej nie odnotowano zgonów cudzoziemców o nieustalonej tożsamości.
Pozdrawiam Dorota Żdanuk.