RG.1431.33.2018

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję następujące dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; STRONA INTERNETOWA GMINY I MUZEUM MARTYROLOGII, GAZETA GMINNA – AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK (URZĄD GMINY W SŁOŃSKU)
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; WERSJA PAPIEROWA JEST TOŻSAMA Z WERSJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD LINKIEM http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
2015r. – 82.874,15 zł
2016r. – 55.556,48 zł
2017r. – 61.037,41 zł
2018r. – 31.986,01 zł

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy

Załączniki

Pobierz list