Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam pismo o nr GCI 1431.2.2018 W związku z tym proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości

z poważaniem

Emil Świszcz

inspektor ds. promocji gminy

23/671 20 63

Pobierz list