W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej
złożony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
przesyłam informacje.

--
Pozdrawiam
Kamila Kłos

Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
tel. 67 26 80 815

Załączniki