Witam serdecznie, poniżej odpowiedzi na wskazane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; „Informator samorządowy”
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; https://www.tymbark.pl/pl/426/0/211.html
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

https://www.tymbark.pl/files/files/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

https://www.tymbark.pl/files/files/informator%202018.pdf

https://www.tymbark.pl/pl/898/0/217.html

https://www.tymbark.pl/files/files/SKMBT_C224e18073013330.pdf

https://www.tymbark.pl/files/files/SKMBT_C224e18073013330%281%29.pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Koszty druku „Informatora Samorządowego”

Rok 2017 – 8 241,00 zł

Rok 2016 – 5 043,00 zł

Rok 2015 – 6 801,90 zł

Koszty zamieszczenia w prasie ogłoszeń m.in. wykaz nieruchomości na sprzedaż i pod wynajem, zmiany MPZP, informacje o wydarzeniach kulturalno-promocyjno-turystycznych

Rok 2017 – 3 332,32 zł

Rok 2016 – 2 780,54 zł

Rok 2015 – 3 287,80 zł

Kinga Urbańska

Podinspektor ds. komunikacji społecznej,
kultury i współpracy zagranicznej

URZĄD GMINY W TYMBARKU

34-650 Tymbark 49

pow. limanowski
woj. małopolskie

tel. 18 33 25 637 (w. 28)

kom. 661 440 706
faks 18 33 25 632

Pobierz list