Dzień dobry

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza przesyłam odpowiedź na wniosek
o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.

( <mailto:sprawa-8656@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-8656@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Tak. Gmina Krobia jest wydawcą miesięcznika "Gmina Krobia. Biuletyn
informacyjny"

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Gazeta - miesięcznik. Jednostką organizacyjną Gminy, odpowiedzialną za jego
przygotowanie oraz publikację i kolportaż jest Urząd Miejski w Krobi.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

<https://issuu.com/krobia> https://issuu.com/krobia

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Miesięcznik "Gmina Krobia. Biuletyn informacyjny", którego wydawcą jest
Gmina Krobia, wpisany został do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu
Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2921. Ponadto czasopismo
zarejestrowane zostało w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach
ciągłych i oznaczone symbolem ISSN 2299-0291

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Egzemplarze w linku
<https://www.dropbox.com/sh/hsbsjahbx4y0qm5/AABe38mPvBX5hBOoCEXfZGJUa?dl=0>
https://www.dropbox.com/sh/hsbsjahbx4y0qm5/AABe38mPvBX5hBOoCEXfZGJUa?dl=0

W zakresie poniższego pytania w brzmieniu :
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku proszę o
doprecyzowanie czy przez ogłoszenia rozumiecie Państwo także urzędowe
ogłoszenia dotyczące wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego do
publicznej wiadomości i co rozumiecie Państwo pod pojęciem promocji ?Czy w
tym zakresie również materiały promocyjne w postaci długopisów , kubków itp.

Pozdrawiam

Katarzyna Szablewska

Sekretarz Gminy Krobia

Urząd Miejski w Krobi

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Tel.: (65) 57-12-810

Fax: (65) 57-38-780

Kom.: 504-103-256

cid:image002.jpg@01CFB60F.D18DF5A0

Załączniki

Pobierz list