Szanowni Państwo,

w związku z nieobecnością w pracy mojej koleżanki Jolanty Jawień, która
zajmowała się Państwa sprawą (mejl poniżej), chciałbym uprzejmie
poprosić o informację, czy odpowiedź na Państwa poniższe pismo została
przez koleżankę skutecznie dostarczona.

Z poważaniem
Robert Korczak, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, inspektor ds.
promocji i informacji

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:35:48 -0000
Nadawca: sprawa-8204@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8204@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umig@gorakalwaria.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8204@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
*Robert Korczak*
//inspektor ds. promocji i informacji
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
tel. 22 72 79 517, r.korczak@gorakalwaria.pl