Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiedź na przekazany pocztą elektroniczną w dniu 18 lipca 2018 roku
wniosek o dostęp do informacji publicznej na temat prowadzonej przez
Gminę Ćmielów i jej jednostki organizacyjne działalności medialnej i
promocyjnej ,Gmina Ćmielów w Ćmielowie odpowiada , jak niżej :

1. Dot. pytania nr 1 :

Gmina Ćmielów i jej jednostki organizacyjne , w tym Urząd Miasta i Gminy w
Ćmielowie i Domu Kultury , nie prowadzą własnych mediów.

2. Dot. pytania nr 2 :

Jak wyżej w pytaniu nr 1. : nie dotyczy.

3. Dot. pytania nr 3 :

Jak wyżej w pytaniu nr 1. : nie dotyczy.

4. Dot. pytania nr 4 :

Jak wyżej w pytaniu nr 1. : nie dotyczy.

5. Dot. pytania nr 5 :

Jak wyżej w pytaniu nr 1. : nie dotyczy.

6. Dot. pytania nr 6 :

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dydaktyczne
lub innego typu promocję wynoszą w latach 2015-2018 odpowiednio :

- 2015 r. : 55 tys. zł.

- 2016 r. : 75 tys. zł.

- 2017 r. : 75 tys. zł.

- 2018 r. : 33 tys. zł.

5. Odpowiedź przesyła się w formie elektronicznej na adres :

sprawa-8813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Pozdrawiam

Jarosław Nowak

Skarbnik Miasta i Gminy Ćmielów

Pobierz list