WOU.1431.77.2018

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dotyczące Państwa wniosku z dnia 18 lipca
2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z pozdrowieniami
Magda Barcińska
podinspektor
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
tel. 22 112 02 61
e-mail: sekretariat@zakroczym.pl
e-mail: promocja@zakroczym.pl

URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
tel. (0 22) 785 21 45
fax. (0 22) 785 26 22
NIP: 531-14-14-410
REGON: 000530910

GMINA ZAKROCZYM
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
NIP: 531-16-64-696
REGON: 013270399

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości przeznaczone są wyłącznie dla
adresatów, są poufne oraz chronione prawem. W przypadku otrzymania
omyłkowo tej wiadomości uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie
nadawcę wiadomości. Wykorzystywanie, ujawnianie zawartych w treści
wiadomości informacji, wprowadzanie zmian i kopiowanie wiadomości jest
zabronione. Gmina Zakroczym nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie
i bezpośrednie szkody powstałe w wyniku zmian zawartości wiadomości
dokonane przez osoby trzecie.

Załączniki

Pobierz list