Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) odpowiadając na Państwa poniższy wniosek, podaję w załączeniu stosowne informacje:

Obecnie nie są prowadzone media w żadnych jednostkach organizacyjnych gminy,
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

w roku 2015 – 17412,46 zł; w roku 2016 - 25.548,68 zł; w roku 2017 – 37.099,94 zł; w roku 2018 – 29267,57 zł.

Z poważaniem

Adam Byszko

Załączniki

Pobierz list