Urząd Miejski w Wielichowie w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem,

Kamila Pluskota

-----------------------------
Urząd Miejski w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 061 4433001
www.wielichowo.pl

Załączniki